Mannauður < Origo

Mannauður

Hjá Origo starfar öflugur hópur fólks sem nýtir hugvit sitt til að efla árangur, hagsæld og öryggi viðskiptavina. Markmið okkar í mannauðsmálum er að verða eftirsóttasti vinnustaðurinn og laða þannig að fyrirtækinu hæfasta starfsfólkið til frambúðar. Til að ná því markmiði höfum við sett okkur metnaðarfulla mannauðsstefnu sem byggir á gildunum okkar þremur, samsterk, þjónustuframsýn og fagdjörf.

Störf í boði

Ráðningar

 • Origo leggur ríka áherslu á að ráða hæfasta starfsfólk sem völ er á.Við leggjum mikið upp úr faglegum vinnubrögðum við ráðningar og að starfsfólki bjóðist aðlaðandi vinnuumhverfi og samkeppnishæf kjör.
 • Við ráðum inn fjölbreyttan hóp fólks með fjölbreytta hæfni og tækniþekkingu.
 • Hér sérðu störf í boði en ef þú finnur ekki auglýst starf við hæfi þá getur þú sent inn almenna umsókn.

Félagslíf

Hjá okkur starfar fjölbreyttur og skemmtilegur hópur sem gerir vinnustaðinn skemmtilegan. Það eru hinir ýmsu viðburðir í boði fyrir starfsmenn allt árið um kring og eru þeir ýmist skipulagðir af Origo eða starfsmannafélagi fyrirtækisins STARIGO.

Má þar nefna árshátíð, fjölskyldudag, páskabingó, jólaviðburði, Halloween partý ásamt öflugu klúbbastarfi.

Starfsþróun

Origo hefur það að markmiði að bjóða upp á markvissa starfsþróun sem felur í sér að auka hæfni starfsmanns og getur falið í sér þróun til langs tíma t.d. breytt verkefni, ábyrgð í sama starfi eða tilfærsla í annað starf.

Við bjóðum starfsfólki einnig upp á fjölbreytt úrval námskeiða, bæði rafræn og hefðbundin. Einnig virkjum við og hvetjum allt starfsfólk til að taka frumkvæði og ábyrgð á eigin þekkingu og færni.

Vellíðan

Origo vinnur markvisst að því að efla vitund um mikilvægi þess að lifa heilbrigðu lífi og stuðla að bættri heilsu og öryggi starfsmanna sinna.  

 • Samstarf við Heilsuvernd sem veitir starfsfólki okkar aðgang að ýmissi heilsutengdri þjónustu.
 • Við bjóðum uppá fyrsta flokks mötuneyti með fjölbreyttu úrvali rétta
 • Við stuðlum að heilsutengdum forvörnum
 • Við stuðlum að jafnvægi vinnu og einkalífs
 • Frábær aðstaða til vinnu og afþreyingar

Fríðindi

 • Við stuðlum að umhverfisvænum samgöngum með samgöngustyrkjum
 • Við styrkjum starfsfólk til að stunda líkamsrækt
 • Starfsfólk fær gullkjör í verslun okkar
 • Frábær aðbúnaður og fyrsta flokks tæki og tól í starfi
 • Framúrskarandi mötuneyti

Starfsandi

 • Reglulegar vinnustaðagreiningar
 • Skemmtinefndir
 • Ánægt starfsfólk leggur sig meira fram, kemur með hugmyndir og er meira skapandi, jákvæð samskipti skipta miklu máli
 • Starfsmenn leggja sitt af mörkum til að efla ánægju í starfi

Umhverfið

 • Við flokkum allt sorp
 • Við vinnum gegn matarsóun
 • Við notum rafmagnshlaupahjól og reiðhjól til að sækja nálæga fundi
 • Við stuðlum að umhverfisvænum samgöngum t.d. með samgöngusamningi

Jafnrétti

Það er markmið Origo að stuðla að jöfnum tækifærum, m.a. óháð kyni, aldri eða kynþætti. Með virkri jafnréttistefnu (pdf) og áætlun er stuðlað að því að félagið nýti hæfileika og færni starfsfólks á sem skilvirkastan hátt, félaginu og starfsfólki til heilla

Við höfum hlotið jafnlaunavottun BSI.

Sveigjanleiki

Markmið Origo er að vera eftirsóknarverðasti vinnustaðurinn og laða þannig til sín hæfasta starfsfólkið. Við höfum sett okkur stefnu um fjarvinnu sem styður við þetta markmið.

 • Við tryggjum starfsfólki sveigjanleika í starfi og stuðlum að betra jafnvægi vinnu og einkalífs
 • Við veitum svigrúm til betri einbeitingar, vinnunæðis og loftgæða
 • Við leggjum okkar af mörkum til samfélagsins með minna kolefnisfótspori og betri sýkingarvörnum

Kynntu þér Fjarvinnustefnu Origo (pdf)