Vigor < Origo

Vigor

Vigor lausnirnar eru mjög notendavænar og auðvelt að aðlaga þær að ólíkum þörfum veitufyrirtækja. Hægt er að fá Vigor sem heildstæða lausn eða sem einstakar sjálfstæðar einingar, tengdar við önnur kerfi.

Fá ráðgjöf

Fjárhags-, viðskiptamanna- og lánadrottnabókhaldið

Bókhaldið er sambyggt í eitt kerfi. Í viðskiptamannakerfinu er mjög öflug greiðsluþjónusta (greiðsludreifing) sem tengist undirkerfum, þ.m.t. orkureikningakerfinu Orku.

Innheimtukerfið

Fylgir eftir innheimtuferlum og tala við fjármálastofnanir í gegnum vefþjónustur. Kerfið getur bæði séð um alla innheimtu,  með útsendingum innheimtuáskorana og/eða tengst milliinnheimtufyrirtækjum. Sölukerfið tengist innheimtunni og lagerkerfinu.

Verkbókhaldið

Heldur utan um kostnað, áætlanir, tilboð og eftirlit. Hluti verkbókhaldsins er sveiganlegt verkefnakerfi. Verkefnin flæða á milli manna og verktímar skila sér inn í launakerfið.

Sérlausnir

Tengjast m.a. tryggingum og má þar nefna til dæmis iðgjalda- og tjónaskuldakerfi, erlendar endurtryggingar og fleira.

Fá ráðgjöf