Kjarni mannauðs- og launakerfi < Origo

Kjarni mannauðs- og launakerfi

Origo er með yfir 20 ára reynslu í þróun, högun og rekstri mannauðs- launakerfa.

  • Styður allt ferlið; frá ráðningu til starfsloka
  • Öflug skýjalausn
  • Einfalt að meta störf og taka út jafnlaunagreiningarskýrslur
  • Skýrslugerð þvert á kerfishluta
  • Öflugar aðgangsstýringar

HEYRA Í RÁÐGJAFA

Kostir Kjarna

Aukin upplýsingagjöf

Þægindi og sveigjanleiki einkenna skýrslugerð sem er innbyggð í alla kerfishluta í Kjarna.

Skilvirkni í launavinnslu og mannauðsstjórn

Fullkomið flæði er á milli kerfishluta í Kjarna sem og yfir í önnur kerfi.

Hagkvæmni í hýsingu og viðhaldi

Örugg hýsing Kjarna hjá Origo tryggir einfaldleika í viðhaldi og dregur úr kostnaði við rekstur.

Kerfishlutar

Mannauður

Í mannauðshlutanum er haldið utan um skipurit fyrirtækis og grunngögn starfsmanna. Hægt er að skrá allar helstu upplýsingar sem tengjast starfsmönnum, taka út lista með ýmis konar tölfræði og prenta út ráðningarsamninga. Áhersla er lögð á tímasparnað við magnvinnslu, svo sem við ráðningu eða starfslok á stórum hópi starfsmanna.

Fræðsla

Fræðsluhlutinn heldur utan um fræðsludagskrá fyrirtækis og námskeiðsþátttöku starfsmanna. Starfsmenn geta á starfsmannavef séð yfirlit yfir þau námskeið sem eru í boði og skráð sig. Í fræðsluhlutanum er hægt að taka út yfirlit yfir styrkumsóknir til stéttarfélaga eða starfsmenntunarsjóða.

Ráðningar

Ráðningarnar saman standa af umsóknavef, þar sem umsækjendur geta sent inn umsókn í gegnum heimasíðu fyrirtækis, og bakenda þar sem úrvinnsla umsókna fer fram. Hægt er að bera umsækjendur saman, senda út svarbréf og ráða umsækjendur.

Laun

Hraðvirk launavinnsla í notendavænu umhverfi ásamt öflugri skýrslugerð sem einfaldar alla yfirsýn yfir launamál fyrirtækisins. Mikið er lagt upp úr því að létta skil á kjaraupplýsingum til þriðja aðila og eru því helstu kjarakannanir á íslenska markaðnum innbyggðar í lausnina, þ.m.t. launagreining vegna jafnlaunavottunar.

Frammistöðumat

Í Kjarna er haldið utan um frammistöðumat starfsmanna. Frammistöðumatseyðublöð eru stofnuð í Kjarna og starfsmaður og yfirmaður fylla út eyðublað fyrir frammistöðumat á starfsmannavef.

Launaáætlun

Einfalt er að útbúa nákvæma launaáætlun með launum og launatengdum gjöldum. Hægt er að skrá allar þekktar breytingar fram í tímann, s.s. kjarasamningshækkanir og skipulagsbreytingar, og tekur launaáætlunin mið af þessum upplýsingum.

Mötuneyti

Starfsmenn skrá sig í mat og skráningar flæða yfir í launahluta Kjarna. Mötuneytislausnin býður hvoru tveggja upp á einfalda skráningu í mat og að settar séu upp vörutegundir sem starfsmenn geta verslað.

Starfsmannavefur

Á starfsmannavef geta starfsmenn nálgast sínar eigin upplýsingar auk grunnupplýsinga um aðra starfsmenn. Þá geta starfsmaður og yfirmaður auk þess fyllt út eyðublað fyrir frammistöðumat.

Kjarna app

Fyrsta útgáfa af Kjarna app-inu inniheldur starfsmannaleit. Í app-inu geta starfsmenn séð grunnupplýsingar um samstarfsmenn sína, s.s. símanúmer, netfang og heimilisfang, og hringt og/eða sent tölvupóst.

Launajafnrétti með Kjarna

Flokkun starfa innan fyrirtækis er forsenda fyrir því að vel takist að ná markmiðum um launajafnrétti. Með því að meta störfin innbyrðis út frá vel skilgreindum viðmiðum, er hægt að tryggja að saman flokkist jafn verðmæt störf. Lykilatriði við innleiðingu jafnlaunastaðalsins er síðan launagreining, en það er reglubundin úttekt á launum og kjörum starfsmanna í því skyni að skoða hvort um kynbundinn launamun sé að ræða.

Kjarni einfaldar mjög alla yfirsýn og skýrslugerð varðandi launamál fyrirtækja og gerir stjórnendum kleift að:

  • halda utan um launagögn og kjör starfsmanna og gera vandaðar úttektir á þeim.
  • verðmeta störf eftir ábyrgð, hæfniskröfum, menntun eða reynslu, og taka út jafnlaunagreiningu með slíkri flokkun.
  • nota launagreiningu til að móta jafnlaunastefnu fyrirtækisins og setja markmið varðandi launajafnrétti kynja.
  • flokka og skila gögnum til úttektaraðila þegar kemur að jafnlaunavottun.

Algengar spurningar um Kjarna

Hafðu samband við okkur hér eða í s: 516 1700

„Kjarni auðveldar flokkun og skil gagna fyrir jafnlaunavottun til muna. Kjarni gerir okkur kleift að viðhalda öllum nauðsynlegum upplýsingum fyrir jafnlaunavottun með einföldum hætti og ætti það einungis að taka örfáar mínútur að skila niðurstöðum. Ég get svo sannarlega mælt með Kjarna sem mannauðs- og launalausn.“

Eir Arnbjarnardóttir, mannauðsstjóri CenterHotels